Diagnostyka

W diagnostyce korzystamy z najnowszej technologii cyfrowej firmy Carestream (Kodak). Oferujemy pełny zakres obrazowania. Wykonujemy zdjęcia RTG pojedynczych zębów, panoramiczne całego uzębienia, cefalometryczne, RTG PA i RTG AP.

Posiadamy również najnowszą technologię obrazowania w wersji (tomografia) 3D.

Precyzyjnie określającą położenie wszystkich struktur anatomicznych w obrębie żuchwy i szczęki pacjenta.
Metoda została uznana przez światowe środowisko stomatologiczne za najdoskonalsze rozwiązanie diagnostyczne w endodoncji, planowaniu implantologicznym i zabiegach chirurgii stomatologicznej.

Obraz zapisujemy na nośnikach elektronicznych lub przesyłamy internetem na wskazany adres mailowy oraz drukujemy badania są automatycznie archiwizowane, co zapewnia możliwość ich odtworzenia na życzenie pacjenta.