Implanty Katowice

Implanty

Implanty Katowice Stomatologia - Implant zębowy

Implanty Katowice
Implant zębowy

Implanty zębowe - implanty stomatologiczne uzupełniają ubytki w uzębieniu.
Brakujące uzębienie można uzupełnić wykorzystując wiele dostępnych metod.
Jedną z nich jest leczenie implantologiczne.

Implant zębowy to nic innego jak wszczep śródkostny, wyglądem przypominający śrubę, patrz zdjęcia, o wielkości zbliżonej do korzenia zęba.
Implant stomatologiczny w istocie stanowi sztuczny zamiennik korzenia zęba. 

Wprowadzając w kość pacjenta implant ( wszczep ), przywracamy utracony korzeń zęba i tworzymy bazę dla kosmetycznej odbudowy części koronowej.

Utrata zęba powoduje poważne konsekwencje i nieodwracalne negatywne zmiany.
Na szczęście istnieją metody za pomocą których, można odwrócić ten groźny stan.
Jedną z nich jest odbudowa uzębienia poprzez wykonanie wszczepów kostnych, a mówiąc prościej wstawienia implantów.
Uzupełnienia zębowe za pomocą implantów mają ogromne znaczenie zdrowotne i estetyczne dla każdego bez wyjątku, bez względu na wiek.

Wskazania do leczenia za pomocą implantów

 • osoby posiadające protezy ruchome - znaczna poprawa komfortu życia,
 • osoby mające pojedyncze braki zębowe,
 • osoby mające większą liczbę ubytków zębowych, aż do całkowitego braku zębów włącznie,
 • osoby mające protezy o bardzo złej stabilności,
 • osoby nietolerujące protezy ruchome.

Przeciwwskazania do leczenia

 • osoby cierpiące na chorobę nowotworową w pobliżu miejsca wszczepu,
 • osoby cierpiące na ciężkie schorzenia ogólne,
 • osoby leczone bifosfonianami,
 • osoby ciepiące na demencję starcza, zaburzenia psychiczne, inne zaburzenia osobowości,
 • osoby u których stwierdzono napromienianie miejsca wszczepu.

Czy powinniśmy zwlekać 
z uzupełnieniem braków zębowych

Brakujące uzębienie możemy uzupełnić w zasadzie w każdym czasie.
Jednak z wielu powodów medyczno-zdrowotnych najlepiej to zrobić jak najszybciej. 
Wszczepienie implantu powinno się wykonać bezpośrednio lub w krótkim czasie po ekstrakcji zęba.
Zwlekanie z tą decyzją może mieć szereg poważnych konsekwencji dla naszego zdrowia i estetyki twarzy.
W miejscach braków zębowych następuje stopniowy zanik tkanki podłoża kostnego efektem czego są choroby przyzębia i w konsekwencji utrata kolejnych zębów. 
Można stwierdzić, że utrata zębów i zmiany kostne finalnie mają wpływ na: 

 • stan stawów skroniowo - żuchwowych,
 • częste bóle głowy,
 • zaburzenia zgryzu,
 • deformacja dziąseł,
 • zapadnięcia warg,
 • dysproporcje twarzy,
 • estetyka i wygląd twarzy.

Implanty po wprowadzeniu w kość, dzięki biokompatybilności, integrują się z tkankami pacjenta, tzn. dochodzi do procesu osteointegracji.
Po zintegrowaniu się implantu z kością osadzana jest na nim korona protetyczna, stanowiąca sztuczny ząb.
Prawidłowo zintegrowana część śródkostna stanowi podstawę do odbudowy części koronowej.
Uzyskujemy pełno-estetyczny efekt terapii i odtwarzamy funkcję żucia bez ingerencji w uzębienie własne pacjenta. 
Integracja kostna implantu trwa od 3-6 miesięcy i po tej fazie leczenia można przystąpić do wykonania procedury implanto-protetycznej, co oznacza ( umieszczenie korony zęba na implancie ).

Jakie korzyści otrzymujemy stosując implanty

Uzupełnienia protetyczne braków zębowych z wykorzystaniem implantów, dają ogromne korzyści zdrowotne i estetyczne.
Odbudowa uzębienia oparta na implantach sprawia, że czujemy się bardzo komfortowo, traktując odbudowane uzębienie zupełnie jak własne.
Odbudowa pojedynczych braków w uzębieniu jest najprostsza i całkowicie przywraca utracone funkcje estetyczne i zdrowotne.
W przypadku większych ubytków zębowych, implanty dają możliwość stosowania protez stałych (koron czy mostów) bez konieczności podpiłowywania zębów sąsiednich.
Daje to efekt wysoce komfortowy pozwalający w pełni korzystać z uroków życia.
 
Przy stanie całkowitego bezzębia lub braku dużej liczby zębów, implanty pozwalają na zastosowanie mostów protetycznych lub protez całkowitych nieruchomych wspartych na wszczepionych implantach.
Zastosowanie implantów w odbudowie braków zębowych i korzyści z tego płynących jest znacznie szersze.

Warto się tutaj jeszcze odnieść do korzyści, jakie pacjent użytkujący protezy ruchome, może osiągnąć wykorzystując implanty.
W wielu przypadkach pacjenci nie potrafią się przyzwyczaić do protez ruchomych lub ich protezy nie spełniają do końca swoich funkcji.
Można w tedy z powodzeniem zastosować protezy stałe wsparte na wszczepach z implantów w celu znaczącej poprawy funkcji żucia, mowy czy komfortu życia.

Korzyści płynące z wykorzystania implantów są ogromne.
Stosując implanty do odbudowy braków zębowych, przywracamy w każdym przypadku estetykę i wygląd twarzy, poprawiamy ogólne czynniki wpływające na nasze zdrowie oraz znacząco poprawiamy nasz komfort życia 

Wszczepienie implantu

Faza planowania

Implanty Katowice Stomatologia - Implant wszczepiony

Implanty Katowice
Implant wszczepiony

Wszczepienie implantu, fundamentu zęba, jest procesem stosunkowo bezpiecznym dla naszego organizmu.
Niesie ze sobą niewielkie ryzyko powikłań, ponieważ wszczepianie implantu  jest niewątpliwie działaniem związanym z ingerencją w nasz organizm.
Zanim podejmiemy decyzję dotyczącą o wszczepieniu implantu zębowego, właściwym  krokiem w procesie implantologicznym jest wizyta u lekarza stomatologa.

Wizyta ta ma na celu dokładnie zaplanować poszczególne etapy leczenia oraz ewentualne kroki po zabiegu.


Niezbędnym elementem w procesie planowania zabiegu wszczepienia implantu jest diagnostyka stanu uzębienia pacjenta. 
W naszym gabinecie, planujemy wszystkie zabiegi, dotyczące wszczepienia implantu zębowego, po wykonaniu pełnej diagnostyki radiologicznej ( RTG panoramiczne, tomografia 3D, oraz ewentualne inne konieczne badania ) wykonywanej na miejscu przez lekarza. 
Lekarz stomatolog decyduje również, czy będzie konieczna regeneracja kości lub podniesienia dna zatoki szczękowej.
W przypadku gdy ilość  kości w planowanym miejscu wszczepienia implantu jest zbyt mała, konieczne jest jej dodanie.
Może się również okazać, że naturalnej jest tak mało, że wszczepienie implantu w planowanym miejscu nie jest możliwe.

Po zakończeniu fazy planowania, informujemy pacjenta o przebiegu i czasie zaplanowanego leczenia. 

Faza chirurgiczna

Implanty Katowice Stomatologia - Implant po zakończeniu leczenia

Implanty zębowe Katowice
implant po wszczepieniu

W fazie chirurgicznej implanty są wstawiane z wykorzystaniem technik oszczędzających tkanki, aby zminimalizować reakcję odczynową (obrzęk).
Zabieg jest prowadzony w znieczuleniu i całkowicie bezbolesny dla pacjenta.
Integracja z kością odbywa się do 6 miesięcy i jest bezbolesna dla pacjenta.
W tym czasie pacjent wykorzystuje posiadane uzupełnienia bądź wykonujemy uzupełnienia czasowe. 

Prawidłowa stabilizacja zapewnia o powodzeniu fazy protetycznej gdzie pacjent uzyskuje kosmetyczną odbudowę zębów brakujących

Protezy na implantach

Implanty Katowice Stomatologia - Proteza zębowa na implantach

Implanty zębowe Katowice
Proteza zębowa na implantach

Implanty zębowe stosowane są nie tylko do pojedynczych ubytków zębowych, ale także w przypadku większych braków w uzębieniu.

Ilość implantów, które należy wszczepić, może być mniejsza niż ilość brakujących zębów. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu protez zębowych na implantach.
By uzupełnić np: trzy ubytki występujące obok siebie ( patrz zdjęcie obok ), wystarczające jest wszczepienie dwóch implantów, stanowiących podstawę protezy ( mostu protetycznego ) złożonego z trzech porcelanowych koron.
Jest to rozwiązanie bardzo korzystne dla pacjenta z punktu widzenia poprawy możliwości funkcji żucia, ale także ze względu na koszty odbudowy uzębienia.

Każdy przypadek rozpatrywany musi być indywidualnie w celu wyboru najkorzystniejszego sposobu leczenia dla pacjenta
Najczęściej jednak w takich przypadkach lekarz stomatolog wszczepia dwa lub trzy implanty na których, po dokonaniu się integracji z kością mocowane są protezy zębowe. 

Po zakończonym leczeniu

Implanty Katowice Stomatologia - Implant po zakończeniu leczenia

Implanty zębowe Katowice
Po zakończonym leczeniu

Implanty zębowe nie są stosunkowo najtańszym rozwiązaniem, natomiast są rozwiązaniem wysoce komfortowym, praktycznym i estetycznym.
Poprawnie wszczepione implanty w raz z zamocowanymi na nich koronami w pełni oddają funkcjonalność naturalnych zębów.

Bardzo ważne są regularne wizyty kontrolne.
Obserwacje i wypowiedzi pacjentów jednoznacznie wskazują, że dużym problemem jest utrzymanie prawidłowej higieny jamy ustnej.
Oczyszczanie zębów z kamienia i osadów jest warunkiem koniecznym do prawidłowego funkcjonowania wszczepionego implantu

Po zakończonym leczeniu z zastosowaniem implantu zalecana jest higienizacja jamy ustnej w gabinecie dentystycznym, co najmniej raz na 6 miesięcy.
Gwarantuje to prawidłowy stan śluzówki jamy ustnej oraz prawidłowy stan wszczepionego implantu.

Model poglądowy implantu

Implanty Katowice Stomatologia - Zdjęcie poglądowe implantu

Implanty zębowe Katowice
Zdjęcie poglądowe implantu

Na zdjęciu widzimy model poglądowy wszczepionego implantu w raz z koroną.
Implant znajduje się w kości i tworzy sztuczny korzeń zęba, który jest fundamentem w procesie protetycznym.
Kolejnym elementem jest łącznik - zespolenie pomiędzy implantem a koroną zęba.
Ostatnim elementem jest element estetyczny, czyli korona zęba.

Reasumują można stwierdzić, że implanty zębowe są najwygodniejszym dla pacjenta wyborem uzupełnienia braku uzębienia, dającym komfort funkcjonowania, naturalny wygląd i piękny uśmiech.

M&B Kania - Implanty Katowice.     Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

Zobacz również

Protetyka

Chirurgia stomatologiczna

Diagnostyka stomatologiczna

Zobacz nas na Facebooku