W okresie wszechobecnej komunikacji (media, internet, telefony, etc.) ważne, wiarygodne wiadomości i informacje uzyskują wartość bezcenną. Dla osób kierujących gabinetem stomatologicznym taką ponadprzeciętną wartość mają informacje o potrzebach i opiniach pacjentów.

W celu usystematyzowania zbieranych przez nas informacji prosimy abyście Państwo zechcieli skorzystać z zamieszczonej poniżej ankiety. Wszystkie dane zebrane przy pomocy wyżej wymienionych narzędzi zostaną wykorzystane do poprawy standardów obowiązujących w naszych gabinetach.

Dziękujemy za poświęcony czas !

Jak w Pani/Pana ocenie funkcjonuje rejestracja, informacja i telefoniczny kontakt z pacjenta z pracownikami gabinetu?

Doskonale

Dobrze

Przeciętnie

Fatalnie


Jak w Pani/Pana ocenie funkcjonuje internetowa aplikacja kontaktu pacjenta z gabinetem?

Doskonale

Dobrze

Przeciętnie

Fatalnie


Jak Pani/Pan ocenia funkcjonowanie rejestracji w trakcie wizyty w gabinecie?

Doskonale

Dobrze

Przeciętnie

Fatalnie


Jak Pani/Pan ocenia czas oczekiwania na wizytę w gabinecie?

Nie mam z tym problemu

Czasem trzeba zbyt długo czekać

Podobnie jak w innych gabinetach

Jest fatalnie


Jak Pani/Pan ocenia jakość kontaktów z lekarzami w naszych gabinetach?

Doskonale

Dobrze

Przeciętnie

Fatalnie


Jak Pani/Pan ocenia ceny usług medycznych realizowanych w naszych gabinetach?

W wydatkach na zdrowie ceny nie mają znaczenia

Są na akceptowalnym poziomie

Przeciętne, ale jakość usług rekompensuje wydane pieniądze

Są zbyt wysokie


Jak Pani/Pan ocenia wyposażenie i infrastrukturę naszych gabinetów?

Doskonale

Dobrze

Przeciętnie

Fatalnie


Jak Pani/Pan ocenia jakość kontaktów z personelem pomocniczym w naszych gabinetach?

Doskonale

Dobrze

Przeciętnie

Fatalnie


Jak Pani/Pan ocenia jakość usług medycznych realizowanych w naszych gabinetach?

Doskonale

Dobrze

Przeciętnie

Fatalnie


Proszę wskazać lekarza u którego leczy się Pani/Pan w naszym gabinecie


Co Pani/Pan zmieniłby w funkcjonowaniu naszych gabinetów? (prosimy o komentarz dotyczący zarówno sprzętu medycznego jak i wyposażenia poczekalni czy też samych gabinetów, dot. również uprzejmości; troski, kompetencji i kultury osobistej pracowników)


Co wyróżnia nasze gabinety na tle innych gabinetów stomatologicznych?


Czy poleciłby Pani/Pan nasz gabinet swoim znajomym?

Tak

Nie wiem

Nie


Prosimy Panią/Pana o wykorzystanie szkolnej skali ocen i dokonanie ogólnej oceny jakości funkcjonowania naszych gabinetów w porównaniu z innymi znanymi Państwu placówkami stomatologicznymi.

6

5

4

3

2

1