Ortodoncja

Ortodoncja to dziedzina stomatologii zajmująca się profilaktyką i leczeniem wad zgryzu
zarówno u dzieci, młodzieży oraz u osób dorosłych.

W naszym gabinecie prowadzimy:

LECZENIE WCZESNE tzw. Ortotropia (4 - 7 lat)

Ortodoncja 1 - Kania Stomatologia Katowice

Etiologia wad zgryzu kojarzona jest najczęściej z czynnikami dziedzicznymi lub wrodzonymi, należy być świadomym, iż zdecydowana większość wad zgryzu ma swoje podłoże w nieprawidłowych czynnościach narządu żucia.

Większość pacjentów, u których diagnozujemy wady zgryzu występują dysfunkcje narządu żucia (oddychanie przez usta, przerośnięte wędzidełko języka, niemowlęcy typ połykania, ssanie kciuka , nagryzanie wargi lub innych przedmiotów, chrapanie, zgrzytanie zębami,)

Ortotropia jest jedną z nowszych metod leczenia wad zgryzu, zwłaszcza u dzieci.
Jej celem jest rozbudowanie szczęki i jamy ustnej w taki sposób, aby mogły one pomieścić wszystkie zęby bez konieczności ich usuwania.
Połączenie aparatów ruchomych z ćwiczeniami mięśni pozwala na samoistne i naturalne ustawienie się zębów.
Zastosowanie specjalnych ruchomych aparatów ortodontycznych stymuluje wzrost szczęki i żuchwy.
Dodatkowo wymusza spoczynkowe ułożenie języka na podniebieniu oraz zamknięcie ust.

Ważnym elementem ortotropii jest również przywrócenie prawidłowego połykania, żucia i oddychania (nosem, przy zwartych wargach).
Dzięki temu zęby ustawiają się równo i poprawia się ogólny wygląd twarzy.
Leczenie wczesne wpływa korzystnie nie tylko na samo uzębienie i zgryz, ale także przyczynia się do prawidłowego wzrostu twarzoczaszki oraz wyrobienia nawyku odpowiedniego spoczynkowego ułożenia szczęki, żuchwy i języka.  
Prowadzi to do poszerzenia się dróg oddechowych, a dziecko zaczyna oddychać wyłącznie nosem.

Dzięki temu lepiej śpi i jest mniej podatne na infekcje gardła, ponieważ powietrze przechodzące przez jamę nosową jest ogrzewane i oczyszczane z drobnoustrojów.

Ortodoncja 2 - Kania Stomatologia Katowice

Ważnym elementem ortotropii jest mioterapia, czyli zestaw ćwiczeń mięśni twarzy, języka i warg, który jest dopasowany indywidualnie do potrzeb pacjenta.
Dzięki gimnastyce reguluje się siła i napięcie mięśni, a także zmienia się ustawienie szczęki względem żuchwy i wzmacnia aparat żucia i mowy.
Mioterapia jest nie tylko wsparciem leczenia ortodontycznego, które pozwala na lepsze i szybsze uzyskanie efektów.
Wykorzystuje się ją także jako element profilaktyki wad zgryzu.

Leczenie to koryguje złe nawyki ustne u rosnących dzieci i powinno być eliminowane wcześnie jak tylko jest to możliwe.
W leczeniu dzieci przedszkolnych w tzw. leczeniu fazy wczesnej dużą uwagę przywiązujemy do interdyscyplinarnego podejścia I współpracy ortodonty, laryngologa, fizjoterapeuty i neurologopedy

LECZENIE ORTOPEDYCZNE

Ortodoncja 3 - Kania Stomatologia Katowice

Celem tego leczenia jest stymulowanie wzrostu kości w okresie intensywnego wzrostu to jest w wieku 7 - 12 lat.
W tej fazie leczenia stosowane są aparaty stałe lub ruchome w zależności od współpracy z pacjentem.
Leczenie ortopedyczne pozwala skrócić, a czasem nawet wyeliminować właściwe leczenie ortodontyczne.

LECZENIE ORTODONTYCZNE

Leczenie ortodontyczne to prawidłowe ustawienie zębów w łuku zębowym.
Faza ta dotyczy leczenia osób z uzębieniem stałym – młodzieży powyżej 14 roku życia i osób dorosłych.
Stosowane są aparaty stałe (samoligaturujące) lub ruchome (przezroczyste nakładki A - ligner).

PIERWSZA WIZYTA

Podczas pierwszej wizyty przeprowadzany jest wywiad lekarski, badanie wewnątrz i zewnątrzustne, wykonanie fotografii twarzy i uzębienia pod różnym kątem, wykonanie zdjęć rentgenowskich ( rtg panoramiczne, cefalometryczne , ewentualnie rtgPA – zdjęcia wykonywane są na miejscu w naszym gabinecie).

Pobierane są wyciski do wykonania modeli diagnostycznych uzębienia pacjenta. Wszystkie te czynności są niezbędne do prawidłowej oceny wady zgryzu oraz zaplanowania prawidłowego leczenia.

Ortodoncja 4 - Kania Stomatologia Katowice
Ortodoncja 5 - Kania Stomatologia Katowice
Następnie zdjęcia rtg podawane są analizie i przygotowany jest plan leczenia z kosztorysem.
Na kolejnej wizycie ortodonta omawia z pacjentem plan leczenia.

Jest to bardzo ważny element procesu terapeutycznego, ponieważ pacjent przed podjęciem leczenia powinien być świadomy przebiegu leczenia, jego ograniczeń, czasu leczenia oraz powinien zaakceptować przedstawione aparaty.

Po zaakceptowaniu planu leczenia na kolejnej wizycie zostaje założony aparat ortodontyczny.
Czas trwania leczenia ortodontycznego jest zróżnicowany, w dużym stopniu zależny od rodzaju wady zgryzu (1-­‐3 lat)