Logo gabinetu - M&B Kania Katowice . .

MOSTY PROTETYCZNE

Mosty protetyczne uzupełniają braki zębowe dając poczucie komfortu i zadowolenia.
Są jedną z metod protetyki stomatologicznej zajmującej się obudową brakującego uzębienia oraz jego rekonstrukcją.

Odbudowa zębów dotyczy w szczególności zębów o dużym stopniu zniszczenia korony lub zmiany kształtu i koloru.
Mosty protetyczne wykorzystują zdrowe lub wyleczone zęby, które sąsiadują z obu stron z brakami zębowymi.  

Mosty protetyczne Protetyka Katowice

Protetyka Katowice
Most protetyczny - 4 elementy dół

Mosty protetyczne są bardzo wygodnymi uzupełnieniami braków zębowych.
Naśladują naturalne zęby dając poczucie komfortu i zadowolenia.

Budowa mostu protetycznego

Mosty wykonywane są z porcelany na twardej najczęściej metalowej podbudowie, którą cechuje dobra wytrzymałość i efekt kosmetyczny.

Most protetyczny składa się z koron oraz łącznika - mostu zawierającego brakujące zęby. 
Osadzony jest na zębach  lub wszczepionych implantach, sąsiadujących z brakami zębowymi, z ich lewej i prawej strony.

Łącznik zawieszony jest tuż nad dziąsłem, ściśle dopasowany do zębodołów, co sprawia, że dobrze odtworzone są funkcje żucia i estetyka utraconych zębów.

Mosty protetyczne Protetyka Katowice

Protetyka Katowice
Most protetyczny - 3 elementy góra

Mosty protetyczne Protetyka Katowice

Protetyka Katowice
Most protetyczny - 3 elementy dół

warto uzupełnić
braki zębowe

Rodzaje mostów protetycznych

Wyróżnia się kilka rodzajów mostów protetycznych:
Najważniejsze z nich:
Protetyka - Podkreślnik tytułu2
 • adhezyjne, (kompozytowe lub porcelanowe na włóknie szklanym).
  Most tego typu służy najczęściej do uzupełnienia pojedynczego braku zębowego.
  Most adhezyjny jest rozwiązaniem stosowanym w uzupełnieniu braków zębowych u osób młodych, kiedy proces rozwoju szczęki jest niezakończony. 
  Pozwala on odłożyć w czasie leczenie implantologiczne lub wykonanie docelowego mostu protetycznego.
  Most doklejany jest do zdrowych sąsiednich zębów bez ingerencji w ich tkanki za pomocą skrzydełek z włókna szklanego, na którym jest umieszczona sztuczna korona.
 • standardowy - dający bardzo dobre efekty estetyczne.
  Most wykonywany jest z metalu, ze złota ( jest zalecany u osób uczulonych na metale) lub tlenku cyrkonu (zapewnia doskonały efekt estetyczno-użytkowy. Jest wytrzymały i obojętny dla organizmu.
 • metalowy, cechuje się dużą wytrzymałością, natomiast efekt estetyczny jest niski.
 • tymczasowy most akrylowy, zakładany na okres tymczasowy podczas oczekiwania na wypełnienie docelowe. Jest estetyczny, ale kruchy i mało trwały.
Mosty protetyczne, most adehazyjny Protetyka Katowice

Protetyka Katowice
Most adehazyjny

Most protetyczny
przebieg leczenia

Zakładanie mostu protetyczne odbywa się w kilku krokach.
 • Pierwszy krok to konsultacja w gabinecie stomatologicznym.
  Lekarz wykonuje badania jamę ustną pacjenta, ocenia stan zębów, korzeni zębowych oraz przyzębia.
  W niektórych sytuacjach mogą być konieczne badania radiologiczne.
  Przed przystąpieniem do leczenia protetycznego, należy wyleczyć chore zęby objęte próchnicą, stany zapalne tkanek przyzębia oraz wykonać inne zalecenia podane przez lekarza stomatologa.
 • Drugi krok rozpoczyna właściwe leczenie protetyczne.
  Lekarz szlifuje zęby na których zostanie założony most protetyczny.
  Ponadto, lekarz wykonuje wyciski łuku górnego i dolnego, niezbędnych do wykonania modelu obrazującego uwarunkowania zgryzowe pacjenta.
  Na czas wykonania modelu lekarz zakłada na oszlifowane zęby tymczasowy most akrylowym.
  Ten tymczasowy umożliwia pacjentowi normalne funkcjonowanie.
 • Krok trzeci to weryfikacja modelu przed końcowym wykonaniem i założeniem mostu protetycznego.
  Lekarz weryfikuje poprawność wykonania modelu. Na etapie weryfikacji nanoszone są korekty i wykonywane poprawki.
 • Krok czwarty to założenie i zamocowanie mostu protetycznego. 
Mosty protetyczne na implantach Protetyka katowice

Protetyka Katowice
Most protetyczny na implantach

Mosty protetyczny zakładane w naszym gabinecie cechują się najwyższą jakością wykonania, trwałością i estetyką. Nasi lekarze specjaliści zawsze znajdą najlepsze rozwiązanie.

Każdy przypadek rozpatrujemy indywidualnie, uwzględniając wykonane badania, pomiary oraz czynniki wpływające na zasadność wykorzystania konkretnego mostu protetycznego.

Zapraszamy do gabinetu
Protetyka - Podkreślnik tytułu2

Zobacz także