Logo gabinetu - M&B Kania Katowice . .

Stomatolog czy DENTYSTA

Stomatolog czy dentysta jakie są różnice między tymi nazwami.
Są to nazwy zawodów lub tytułów lekarskich używane i stosowane powszechnie i często zamiennie. 

Czy te określenia są równoważne?
Skąd się wywodzą te nazwy? 

Stomatologia wywodzi się z języka greckiego i łączy w sobie dwa wyrazy "stoma" - usta oraz "logia" - nauka.
Analizując składniki nazwy stomatolog wnioskujemy, że jest to osoba posiadająca wiedzę o całej jamie ustnej. 
Stomatolog więc, zajmuje się leczeniem wszystkich składników jamy ustnej. 

Dentysta wywodzi się z łaciny, ponieważ słówko "dens" po łacinie oznacza "ząb".  
Podobnie, analizując składniki nazwy dentysta wnioskujemy, że jest to osoba mająca wiedzę o zębach.

Z porównania obu znaczeń wynika, że stomatolog jest osobą o szerszych kompetencjach niż dentysta.
Taka jest geneza słów lub dziedzin nauki zajmujących się leczeniem schorzeń zębów czy całej jamy ustnej.

Stomatolog czy Dentysta Katowice

Stomatolog czy dentysta Katowice

CZY STOMATOLOG I DENTYSTA OZNACZA TO SAMO?

Nazwy stomatolog i dentysta powodowały zawsze sporo zamieszania, chociaż potocznie nie generowały sprzeczności.

Nazwa lekarz dentysta, była powszechnie stosowana i używana w Polsce do prawie do końca 20 wieku.
W roku 1996 zmieniono nazwę lekarz dentysta na lekarz stomatolog.

Uzasadnienia takiej decyzji są nie do końca jasne. Chodziło być może o to, iż stomatologia jest szerszą naukowo nazwą i obejmuje naukę o całej jamie ustnej.

Innym uzasadnieniem może być to, że w Polsce istniało wiele stowarzyszeń oraz instytucji mających w swoich nazwach słowo stomatologia, chociażby "Polskie Towarzystwo Stomatologiczne".

OBECNE NAZEWNICTWO

Nazwa lekarz stomatolog obowiązywała od 1996 do 2002 roku.
Absolwenci studiów stomatologicznych, otrzymywali tytuł lekarza stomatologa.

Po wejściu Polski do Unii Europejskiej ponownie doszło do zmiany.
Osoby kończące studia stomatologiczne od 2002 roku otrzymują tytuł lekarza dentysty.

Podsumowując, należy podkreślić, iż lekarz stomatolog to osoba, która ukończyła studia przed 2002 rokiem, a lekarz dentysta to osoba, która ukończyła te studia po roku 2002.   
Oficjalny tytuł osoby, która obecnie ukończyła studia stomatologiczne, to lekarz dentysta.

Zarówno jeden jak i drugi tytuł lekarski daje takie same uprawnienia medyczne. 
Lekarze stomatolodzy i lekarze dentyści różni jedynie nazwa tytułu tzn. rok ukończenia studiów stomatologicznych.

Obie grupy lekarzy mają takie same uprawnienia i mogą zajmować się leczeniem zębów, przyzębia, błoń śluzowych 
oraz pozostałych składników jamy ustnej.

Stomatolog czy Dentysta Katowice

Stomatolog czy dentysta Katowice

Obecny rozwój nauk medycznych poszerza pola działania lekarzy zarówno tych z tytułami stomatologa jak i dentysty. Schorzenia w obrębie jamy ustnej rzutują bardzo często na stan zdrowia całego organizmu. 

Zapraszamy do gabinetu
Protetyka - Podkreślnik tytułu2

Zobacz także