Ortodoncja 

Ortodoncja to dziedzina stomatologii zajmująca się profilaktyką i leczeniem wad zgryzu zarówno u dzieci, młodzieży oraz u osób dorosłych.

Ortodonta Katowice - w naszym gabinecie prowadzimy :

Leczenie wczesne tzw. Ortotropia (4 - 7 lat)

Ortodonta Katowice - M&B Kania Stomatologia Katowice

Etiologia wad zgryzu kojarzona jest najczęściej z czynnikami dziedzicznymi lub wrodzonymi, należy być świadomym, iż zdecydowana większość wad zgryzu ma swoje podłoże w nieprawidłowych czynnościach narządu żucia.

Większość pacjentów, u których diagnozujemy wady zgryzu występują dysfunkcje narządu żucia (oddychanie przez usta, przerośnięte wędzidełko języka, niemowlęcy typ połykania, ssanie kciuka , nagryzanie wargi lub innych przedmiotów, chrapanie, zgrzytanie zębami,)

Ortotropia

Ortotropia jest jedną z nowszych metod leczenia wad zgryzu, zwłaszcza u dzieci.
Jej celem jest rozbudowanie szczęki i jamy ustnej w taki sposób, aby mogły one pomieścić wszystkie zęby bez konieczności ich usuwania.
Połączenie aparatów ortodontycznych ruchomych z ćwiczeniami mięśni pozwala na samoistne i naturalne ustawienie się zębów.
Zastosowanie specjalnych ruchomych aparatów ortodontycznych stymuluje wzrost szczęki i żuchwy.
Dodatkowo wymusza spoczynkowe ułożenie języka na podniebieniu oraz zamknięcie ust.

Ważnym elementem ortotropii jest również przywrócenie prawidłowego połykania, żucia i oddychania (nosem, przy zwartych wargach).
Dzięki temu zęby ustawiają się równo i poprawia się ogólny wygląd twarzy.
Leczenie wczesne wpływa korzystnie nie tylko na samo uzębienie i zgryz, ale także przyczynia się do prawidłowego wzrostu twarzoczaszki oraz wyrobienia nawyku odpowiedniego spoczynkowego ułożenia szczęki, żuchwy i języka.  
Prowadzi to do poszerzenia się dróg oddechowych, a dziecko zaczyna oddychać wyłącznie nosem.

Dzięki temu lepiej śpi i jest mniej podatne na infekcje gardła, ponieważ powietrze przechodzące przez jamę nosową jest ogrzewane i oczyszczane z drobnoustrojów.

Ortodonta Katowice - M&B  Kania Stomatologia Katowice

Istotnym elementem ortotropii jest mioterapia, czyli zestaw ćwiczeń mięśni twarzy, języka i warg, który ortodonta dopasowuje indywidualnie do potrzeb pacjenta.
Dzięki gimnastyce reguluje się siła i napięcie mięśni, a także zmienia się ustawienie szczęki względem żuchwy i wzmacnia aparat żucia i mowy.
Mioterapia jest nie tylko wsparciem leczenia ortodontycznego, które pozwala na lepsze i szybsze uzyskanie efektów.
Wykorzystuje się ją także jako element profilaktyki wad zgryzu.

Leczenie to koryguje złe nawyki ustne u rosnących dzieci i powinno być rozpoczynane tak wcześnie jak tylko jest to możliwe.
W leczeniu dzieci przedszkolnych w tzw. leczeniu fazy wczesnej dużą uwagę przywiązujemy do interdyscyplinarnego podejścia I współpracy ortodonty, laryngologa, fizjoterapeuty i neurologopedy.

Leczenie ortopedyczne

Ortodonta Katowice - M&B Kania Stomatologia Katowice

Celem tego leczenia jest stymulowanie wzrostu kości w okresie intensywnego wzrostu to jest w wieku 7 - 12 lat.
W tej fazie leczenia stosowane są aparaty ortodontyczne 
stałe lub ruchome.
Rodzaj aparatu jest dobierany w zależności od współpracy z pacjentem.

Leczenie ortopedyczne pozwala skrócić, a czasem nawet wyeliminować właściwe leczenie ortodontyczne.

Leczenie ortodontyczne

Proces leczenia polega na prawidłowym ustawieniu zębów w łuku zębowym.
Faza ta dotyczy leczenia osób z uzębieniem stałym – młodzieży powyżej 14 roku życia i osób dorosłych.
Stosowane są aparaty ortodontyczne stałe (samoligaturujące) lub aparaty ortodontyczne ruchome (przezroczyste nakładki A - ligner).

Pierwsza wizyta

Podczas pierwszej wizyty przeprowadzany jest wywiad lekarski, badanie wewnątrz i zewnątrzustne, wykonanie fotografii twarzy i uzębienia pod różnym kątem, wykonanie zdjęć rentgenowskich - RTG panoramiczne, cefalometryczne , ewentualnie RTG PA.
Wszystkie zdjęcia wykonywane są na miejscu w naszym gabinecie

Ortodonta pobiera wyciski do wykonania modeli diagnostycznych uzębienia pacjenta.
Wszystkie te czynności są niezbędne do prawidłowej oceny wady zgryzu oraz zaplanowania prawidłowego leczenia.

Wykonane zdjęcia rtg pacjenta ortodonta poddaje analizie i przygotowuje plan leczenia w raz  z kosztorysem.

Kania Stomatologia 1


Ortodonta Katowice 
 Zdjęcie RTG Cefalometryczne

Kania Stomatologia 2


Ortodonta Katowice
Zdjęcie RTG PA

Kolejna wizyta

Na kolejnej wizycie ortodonta omawia z pacjentem plan leczenia. 
Jest to bardzo ważny element procesu terapeutycznego, ponieważ pacjent przed podjęciem leczenia powinien być świadomy przebiegu leczenia, jego ograniczeń, czasu leczenia oraz powinien zaakceptować przedstawione aparaty.

Po zaakceptowaniu planu leczenia na kolejnej wizycie zostaje założony aparat ortodontyczny.
Czas trwania leczenia ortodontycznego jest zróżnicowany, w dużym stopniu zależny od rodzaju wady zgryzu (1 - 3 lat)
Zobacz również

Stomatologia dziecięca

Chirurgia stomatologiczna

Implanty

Diagnostyka stomatologiczna

Rehabilitacja stomatologiczna

Zobacz nas na Facebooku