Chirurgia stomatologiczna Katowice

Chirurgia stomatologiczna

Chirurgia stomatologiczna to jedna z podstawowych gałęzi stomatologii.
Zajmuje się wykonywaniem różnorakich zabiegów chirurgicznych w obrębie jamy ustnej.
Zabiegi te dotyczą interwencji chirurgicznej, które wynikają bezpośrednio ze wskazań chirurga stomatologa podczas wizyty w gabinecie stomatologicznym.
Zabiegi chirurgiczne wynikają również ze wskazań ortodontycznych, implantologicznych, endodontycznym - leczenie kanałowe czy protetycznych.
Lekarze dentyści z odpowiednich gałęzi stomatologii dają wskazania do zabiegów chirurgicznych podczas ich procesu leczenia.

Zabiegi chirurgiczne odbywają się w gabinecie dentystycznym i są wykonywane przez lekarza chirurga stomatologa.
Najczęściej podczas zabiegów stosuje się znieczulenie miejscowe, a w niektórych zabiegach może istnieć konieczność zastosowania  znieczulenia ogólnego.

Chirurgia stomatologiczna - Ekstrakcje zębowe

Tak więc chirurgia stomatologiczna obejmuje różnorodne zabiegi w obrębie jamy ustnej. 

Jest obecna również w innych obszarach leczenia stomatologicznego :

  • leczenie przyzębia, 
  • leczenie kanałowe - (endodoncja),
  • implantologia,
  • protetyka stomatologiczna.

Obecnie chirurgia stomatologiczna to bardzo szeroki aspekt działań służących zachowaniu lub przywróceniu właściwej objętości i wzajemnej relacji tkanek w obrębie jamy ustnej. 
Wszystkie zabiegi przeprowadzamy w powiększeniu co ogranicza traumatyzację do koniecznego minimum.
Obecnie ekstrakcje zębowe przeprowadzamy w sposób atraumatyczny, gdyż myślimy o zastąpieniu usuniętego zęba wszczepem w odpowiednim czasie od ekstrakcji bądź natychmiastowo.

Chirurgia stomatologiczna - zabiegi szczękowe

Chirurgia stomatologiczna w naszym gabinecie

Stosujemy materiały kościozastępcze bądź przeszczepy autogenne kości i tkanek miękkich celem przywrócenia możliwie najlepszych warunków do zastosowania implantów.
W sytuacjach wymagających przeprowadzamy podniesienie dna zatoki celem stworzenia miejsca na umieszczenie implantów. 
Usuwamy zęby zatrzymane oraz wskazane przez ortodontę.

Wykonujemy resekcje, hemisekcje.
Podcinamy wędzidełka warg i języka.

Chirurgia stomatologiczna Katowice - uczymy się od najlepszych
Chirurgia stomatologiczna Katowice - uczymy się od najlepszych

Uczymy się od najlepszych.
Profesor Nentwig  -  twórca systemu implantologicznego Ankylos.

Zobacz również

Protetyka

Implanty

Zobacz nas na Facebooku