Chirurgia stomatologiczna

Obecnie chirurgia stomatologiczna to bardzo szeroki aspekt działań służących zachowaniu lub przywróceniu właściwej objętości i wzajemnej relacji tkanek w obrębie jamy ustnej.
Wszystkie zabiegi przeprowadzamy w powiększeniu co ogranicza traumatyzację do koniecznego minimum.
Obecnie ekstrakcje zębowe przeprowadzamy w sposób atraumatyczny gdyż myślimy o zastąpieniu usuniętego zęba wszczepem w odpowiednim czasie od ekstrakcji bądź natychmiastowo.

Stosujemy materiały kościozastępcze bądź przeszczepy autogenne kości i tkanek miękkich celem przywrócenia możliwie najlepszych warunków do zastosowania implantów.
W sytuacjach wymagających przeprowadzamy podniesienie dna zatoki celem stworzenia miejsca na umieszczenie implantów. Usuwamy zęby zatrzymane oraz wskazane przez ortodontę.

Wykonujemy resekcje, hemisekcje.
Podcinamy wędzidełka warg i języka.

Uczymy się od najlepszych. Profesor Nentwig twórca systemu implantologicznego Ankylos.