Protetyka

Protetyka 1 - Kania Stomatologia Katowice

Protetyka stomatologiczna obejmuje działania mające na celu odbudowę brakujących zębów oraz rekonstrukcje zębów o dużym stopniu zniszczenia korony lub zmiany kształtu i koloru zębów własnych pacjenta.
Technologia opracowana przez wiodące firmy stomatologiczne daje szeroki wachlarz możliwości.

Współczesne materiały mają dawać komfort pacjentowi i spełniać jego oczekiwania w dziedzinie estetycznej odbudowy łuków zębowych.

Protetyka 2 - Kania Stomatologia Katowice

Materiałami stosowanymi w dzisiejszej stomatologii są wszelkiego typu ceramiki, cyrkon, metale szlachetne złoto, platyna i metale półszlachetne.

Korony pełnoceramiczne i na podbudowie cyrkonowej pozwalają uzyskać efekt przewyższający wyglądem zdrowe zęby naturalne.

Zaangażowanie technik komputerowych zwiększa precyzję wykonywanych uzupełnień a zastosowanie implantów pozwala na odbudowę w odcinkach bezzębia bądź dowolnych braków zębowych.

Polecamy również całą gamę prac złożonych w oparciu o uzębienie resztkowe pacjenta pozwalających na uniknięcie dyskomfortu jaki wiąże się z użytkowaniem protez osiadających.
Najczęściej stosujemy rozwiązania z retencją na koronach teleskopowych, zatrzaskach, zasuwach, zamkach.

KORONY,  LICÓWKI
Protetyka 3 - Kania Stomatologia Katowice

Trwale odbudowują i zmieniają zgodnie z oczekiwaniami pacjenta ząb pojedynczy bądź grupę zębów wykorzystując technikę warstwową w modelowaniu ceramiki (porcelany).
Wykonujemy także licówki kompozytowe w technologi szwajcarskiej system Direct Venear (małoinwazyjny, szybki bezpieczny można również wykonać u dzieci).

MOSTY PROTETYCZNE
Protetyka 4 - Kania Stomatologia Katowice

Uzupełnienie trwałe brakujących zębów pacjenta, osadzone na odpowiednio oszlifowanych zębach własnych sąsiadujących z luką bądź na implantach zębowych. Wykonywane w technice pośredniej we współpracy z pracownią protetyczną.

Wszystkie uzupełnienia są kosmetyczne i pozwalają estetycznie uzupełnić braki zębowe pacjenta.
Komfortowe gdyż na stałe osadzone w jamie ustnej pacjenta.

PRACE PROTETYCZNE ZŁOŻONE
Protetyka 5 - Kania Stomatologia Katowice

Uzupełniają uzębienie pacjenta wykorzystując zęby istniejące bądź implanty i składają się z części na stałe osadzonej w jamie ustnej i części wyjmowanej na czas higienizacji. Zęby pacjenta zaopatrujemy koronami teleskopowymi lub koronami ceramicznymi wyposażonymi w elementy retencyjne np. zatrzaski, zasuwy, rygle, zamki.

Pozwalają na estetyczne i stabilne uzupełnienie braków zębowych ograniczając do minimum niekorzystny wpływ uzupełnienia na podłoże i zęby sąsiadujące. Protezy overdenture przywrócenie funkcji żucia, z dobrą stabilizacją protezy przez wykorzystanie zatrzasków, belek itp.

PROTEZY SZKIELETOWE i PROTEZY CAŁKOWITE
Protetyka 5 - Kania Stomatologia Katowice

Protezy szkieletowe stabilizują, podpierają i wykorzystują uzębienie resztkowe pacjenta wykonywane w technologi lanej metalowej i bezmetalowej acetal.

Protezy całkowite osiadające na błonie śluzowej pacjenta wykonywane na wygojoną śluzówkę bądź natychmiastowo po ekstrakcji zębów Protezy całkowite w technologii akrylowej tradycyjnej lub alternatywnie nowszej termoplastycznej.