Chirurgia stomatologiczna

Chirurgia stomatologiczna

Chirurgia stomatologiczna

chirurgia stomatologiczna2

Obecnie chirurgia stomatologiczna to bardzo szeroki aspekt działań służących zachowaniu lub przywróceniu właściwej objętości i wzajemnej relacji tkanek w obrębie jamy ustnej .
Wszystkie zabiegi przeprowadzamy w powiększeniu co ogranicza traumatyzację do koniecznego minimum .
Obecnie ekstrakcje zębowe przeprowadzamy w sposób atraumatyczny gdyż myślimy o zastąpieniu usuniętego zęba wszczepem w odpowiednim czasie od ekstrakcji bądź natychmiastowo .

chirurgia stomatologiczna

Uczymy się od najlepszych profesor Nentwig twórca systemu implantologicznego Ankylos

Stosujemy materiały kościozastępcze bądź przeszczepy autogenne kości i tkanek miękkich celem przywrócenia możliwie najlepszych warunków do zastosowania implantów .
W sytuacjach wymagających przeprowadzamy podniesienie dna zatoki celem stworzenia miejsca na umieszczenie implantów.

Usuwamy zęby zatrzymane oraz wskazane przez ortodontę.
Wykonujemy resekcje, hemisekcje.
Podcinamy wędzidełka warg i języka.