Protetyka stomatologiczna

Protetyka stomatologiczna - korony Ceramiczne, metale szlachetne

Protetyka stomatologiczna obejmuje działania mające na celu odbudowę brakujących zębów oraz rekonstrukcje zębów o dużym stopniu zniszczenia korony lub zmiany kształtu i koloru zębów własnych pacjenta.

Technologia opracowana przez wiodące firmy stomatologiczne daje szeroki wachlarz możliwości.
Współczesne materiały mają dawać komfort pacjentowi i spełniać jego oczekiwania w dziedzinie estetycznej odbudowy łuków zębowych.  

Korony Ceramiczne

Materiały stomatologiczne

Materiałami stosowanymi w dzisiejszej stomatologii są wszelkiego typu ceramiki, cyrkon, metale szlachetne złoto, platyna i metale półszlachetne ponieważ są komfortowe i bezpieczne dla pacjenta.
Korony pełnoceramiczne na podbudowie cyrkonowej pozwalają uzyskać efekt przewyższający wyglądem zdrowe zęby naturalne dlatego coraz częściej są wybierane i stosowane przez pacjentów.

Oprócz tego zaangażowanie technik komputerowych zwiększa precyzję wykonywanych uzupełnień a zastosowanie implantów pozwala na odbudowę w odcinkach bezzębia bądź dowolnych braków zębowych.

Polecamy również całą gamę prac złożonych w oparciu o uzębienie resztkowe pacjenta pozwalających na uniknięcie dyskomfortu jaki wiąże się z użytkowaniem protez osiadających.
Najczęściej stosujemy rozwiązania z retencją na koronach teleskopowych, zatrzaskach, zasuwach, zamkach.

Korony i licówki

Protetyka stomatologiczna - Licówki

Korony i licówki odbudowują i zmieniają zgodnie z oczekiwaniami pacjenta ząb pojedynczy bądź grupę zębów wykorzystując technikę warstwową w modelowaniu ceramiki (porcelany).
Oprócz tego, wykonujemy także licówki kompozytowe w technologi szwajcarskiej - system Direct Venear (małoinwazyjny, szybki bezpieczny można również wykonać u dzieci).

Mosty protetyczne

Mosty Protetyczne

Uzupełnienie trwałe brakujących zębów pacjenta, osadzone na odpowiednio oszlifowanych zębach własnych sąsiadujących z luką bądź na implantach zębowych.

Prace związane z wykonywaniem mostów protetycznych wykonywane są w technice pośredniej we współpracy z pracownią protetyczną.
Dlatego wszystkie uzupełnienia są kosmetyczne i pozwalają estetycznie uzupełnić braki zębowe pacjenta.

Możemy powiedzieć, że mosty protetyczne są komfortowe gdyż na stałe osadzone w jamie ustnej pacjenta.

Prace protetyczne złożone

Prace protetyczne złożone

Prace protetyczne złożone uzupełniają uzębienie pacjenta wykorzystując zęby istniejące bądź implanty i składają się z części na stałe osadzonej w jamie ustnej i części wyjmowanej na czas higienizacji.

Zęby pacjenta zaopatrujemy koronami teleskopowymi lub koronami ceramicznymi wyposażonymi w elementy retencyjne np. zatrzaski, zasuwy, rygle, zamki.
Pozwalają na estetyczne i stabilne uzupełnienie braków zębowych ograniczając do minimum niekorzystny wpływ uzupełnienia na podłoże i zęby sąsiadujące.
Oprócz tego możliwe jest przywrócenie funkcji żucia z wykorzystaniem protez overdenture, z dobrą stabilizacją protezy przez wykorzystanie zatrzasków, belek itp

Protezy szkieletowe i protezy całkowite

Protetyka stomatologiczna - Protezy szkieletowe i całkowite

Szkieletowe protezy stabilizują, podpierają i wykorzystują uzębienie resztkowe pacjenta wykonywane w technologi lanej metalowej i bezmetalowej acetal.

Protezy całkowite osiadające na błonie śluzowej pacjenta wykonywane są na wygojoną śluzówkę bądź natychmiastowo po ekstrakcji zębów.
Wykonywane są w technologii akrylowej tradycyjnej lub alternatywnie nowszej technologii termoplastycznej.

Zobacz również

Implanty stomatologiczne

Chirurgia stomatologiczna

Diagnostyka stomatologiczna

Zobacz nas na Facebooku